แนวทางการขับเคลื่อน
ปฏิทินงาน
สารสนเทศโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการและทักษะภาษาไทย ของโรงเรียนในโครงการ กพด.ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์    นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน  กิจกรรมทักษะวิชาการและทักษะภาษาไทย ของโรงเรียนในโครงการ กพด.ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ โดยมีนายชัยยงค์  ธุรารัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ ในนามคณะกรรมการจัดงาน[…]

Read more

กิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย กิจกรรมทักษะวิชาการ กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วรรณา  ช่องดารากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมสนามประกวด กิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย กิจกรรมทักษะวิชาการ กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยมีโรงเรียนวัดสันตยารามเป็นเจ้าภาพ

Read more

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 ณ ศูนย์ศีกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณภาพจาก Facebook fanpage : สำนักงาน กปร.

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9

Read more

ภารกิจงานโครงการ

ทุนนักเรียน

โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

การรับเสด็จ / กราบบังคมทูล

การสนับสนุน โรงเรียน ตชด.

โครงการ To be number 1

โครงการพิเศษ

ติดต่อ สอบถาม